неделя, 17 април 2016 г.

Граматична норма. Бройна форма

http://arenamedia.net/na_arenata.php?intervu_id=14776
Така наречената бройна форма при съществителните имена от мъжки род в българския език е особена форма за множествено число, която се употребява след числителни и наречия за количество. Често се оказва препъникамък за учениците в тестовете за НВО и ДЗИ по БЕЛ, а правилото е простичко (можете да си го припомните тук) и с упражнения се усвоява безпогрешно :).
Готови ли сте? Да започваме!

събота, 2 април 2016 г.

"Матура" по литература: цитат - герой

http://goo.gl/seBstU
Познаваме ли добре литературната творба? Сюжета? Героите и техните характери? Речта им?

В изпитния формат за НВО в 7. клас може да бъде включена задача, изискваща от учениците да свържат правилно цитирани думи с името на героя, който ги произнася.

Ще се справим ли? Да опитаме! :)