петък, 29 юли 2016 г.

Да поиграем футбол :)!

Лято е! Време за игри и забавления! Предлагам ви да поиграем футбол - да видим кой ще победи :). 
За по-забавно можете да изберете цвета на своя отбор - в раздел "Инструкции" кликвате върху стрелките отстрани на играча. А за да сте сигурни в победата, използвайте линка в раздел "Понятия". Успех! И... НАЧАЛООО!
Благодаря на Анна Гончарова за идеята!


неделя, 17 април 2016 г.

Граматична норма. Бройна форма

http://arenamedia.net/na_arenata.php?intervu_id=14776
Така наречената бройна форма при съществителните имена от мъжки род в българския език е особена форма за множествено число, която се употребява след числителни и наречия за количество. Често се оказва препъникамък за учениците в тестовете за НВО и ДЗИ по БЕЛ, а правилото е простичко (можете да си го припомните тук) и с упражнения се усвоява безпогрешно :).
Готови ли сте? Да започваме!

събота, 2 април 2016 г.

"Матура" по литература: цитат - герой

http://goo.gl/seBstU
Познаваме ли добре литературната творба? Сюжета? Героите и техните характери? Речта им?

В изпитния формат за НВО в 7. клас може да бъде включена задача, изискваща от учениците да свържат правилно цитирани думи с името на героя, който ги произнася.

Ще се справим ли? Да опитаме! :)сряда, 17 февруари 2016 г.

Граматична норма. Членуване

Едва ли има някой, който да не познава популярното и "умно" състезание "Стани богат". И мислено да не е сядал на стола на богатството.
Тук аз ви предлагам възможност да спечелите своя първи милион (е, засега само виртуален), и то само ако сте научили правилата за членуване на еднородните определения. Желая ви успех!
Забележка: Логото е изтеглено от тук.

петък, 12 февруари 2016 г.

Граматична норма. Членуване на имената

Членуването е знак за граматическата категория определеност, която в различните езици се изразява по различен начин. В българския се употребява задпоставен определителен член. За имената от мъжки род е пълен и кратък. Както е добре известно, изборът на единия или другия зависи от синтактичната роля. Най-общо казано, пълен член получават имената, които представляват подлог, определение/приложение към подлога или именна част от съставно именно сказуемо. Разбира се, че има и случаи, които предизвикват колебания - за тях можете да получите повече информация в блога на доц. Павлина Върбанова.
Примерите, които ще откриете в упражнението тук, са по-скоро "стандартни" и вярвам, че няма да ви затруднят. Не забравяйте, че и имената от женски род могат да ви изиграят лоша шега с прословутото двойно "т" :). Успех!

QR кодът е направен тук. А какво е скрито в него! Сканирайте и разкодирайте :)!

събота, 6 февруари 2016 г.

Запълване на празни места в текст - вариант 3

За успешното речево общуване е необходимо да разбираме смислите, вложени в текстовете, както и да създаваме текстове, адекватни на комуникативната ситуация. Именно тя определя подбора и организацията на езиковите средства. Така например в текстовете от научната сфера на общуване се избират езикови средства за постигане на обективност и точност   на информацията, еднозначност  и обобщеност  при представянето на общовалидни закономерности и факти, логичност и непротиворечивост при изразяването на причинно-следствени отношения между обекти и явления от действителността. 
Имайки предвид това, да запълним празните места в предложения вариант. Започваме ли :)?


Снимката в началото е от тук.

неделя, 31 януари 2016 г.

Запълване на празни места в текст - вариант 2

Литературното произведение е сътворена художествена реалност, чрез която авторът изразява своето идейно-естетическо и емоционално отношение към човека и света. Пресъздадените образи и събития са плод на въображението на твореца. Те въздействат на чувствата и преживяванията на читателя, който при възприемането им изпитва естетическа наслада и се приобщава към изразените оценки.
"Разчитането" на художествен текст често затруднява зрелостниците. Езикът е по-особен - метафоричен, образен, иносказателен... Именно това трябва да се съобразим, ако се наложи да попълваме празни места в художествен текст. Вариантът за упражнение, който предлагам, е откъс от повестта "Гераците" на Елин Пелин - всепризнатия майстор на късия разказ, "художника" на българското село. Успех!


Корицата на книгата е от тук.

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Запълване на празни места в текст - вариант 1"Думите са като ключ... Правилно подбрани, могат да отворят всяка душа и да затворят всяка уста", казва британският политик Джон Ръсел. Като учител по български език и литература мога само да добавя, че правилно, уместно подбрани, те са ключ и за успешното справяне с една от задачите във формата на Държавния зрелостен изпит по български език и литература. Тя включва кратък текст, в който са пропуснати отделни думи. За всяка празна позиция се предлага избор от три варианта. Задачата проверява уменията за разбиране на непознат текст. Да опитаме!

сряда, 27 януари 2016 г.

Фразеологизми

     Ако още не сте чували израза "Хващам бика за рогата" и не знаете какво означава, е време да научите :). Разбира се, че не е задължително, но... и в изпитния формат на Националното външно оценяване в 7. клас, и в Държавния зрелостен изпит по български език и литература в 12. клас са включени въпроси, които изискват отлично познаване на речниковото значение на фразеологизмите.
     Приятно забавление!