неделя, 31 януари 2016 г.

Запълване на празни места в текст - вариант 2

Литературното произведение е сътворена художествена реалност, чрез която авторът изразява своето идейно-естетическо и емоционално отношение към човека и света. Пресъздадените образи и събития са плод на въображението на твореца. Те въздействат на чувствата и преживяванията на читателя, който при възприемането им изпитва естетическа наслада и се приобщава към изразените оценки.
"Разчитането" на художествен текст често затруднява зрелостниците. Езикът е по-особен - метафоричен, образен, иносказателен... Именно това трябва да се съобразим, ако се наложи да попълваме празни места в художествен текст. Вариантът за упражнение, който предлагам, е откъс от повестта "Гераците" на Елин Пелин - всепризнатия майстор на късия разказ, "художника" на българското село. Успех!


Корицата на книгата е от тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар