петък, 12 февруари 2016 г.

Граматична норма. Членуване на имената

Членуването е знак за граматическата категория определеност, която в различните езици се изразява по различен начин. В българския се употребява задпоставен определителен член. За имената от мъжки род е пълен и кратък. Както е добре известно, изборът на единия или другия зависи от синтактичната роля. Най-общо казано, пълен член получават имената, които представляват подлог, определение/приложение към подлога или именна част от съставно именно сказуемо. Разбира се, че има и случаи, които предизвикват колебания - за тях можете да получите повече информация в блога на доц. Павлина Върбанова.
Примерите, които ще откриете в упражнението тук, са по-скоро "стандартни" и вярвам, че няма да ви затруднят. Не забравяйте, че и имената от женски род могат да ви изиграят лоша шега с прословутото двойно "т" :). Успех!

QR кодът е направен тук. А какво е скрито в него! Сканирайте и разкодирайте :)!

Няма коментари:

Публикуване на коментар