сряда, 6 февруари 2013 г.

Портфолиото на ученика - тема с продължение

Благодаря на Петя, че отново ме провокира :) - този път с един проблемен въпрос, засягащ съвременното обучение - ученическото портфолио. Тема, която разбуни духовете в сферата на образованието. Според мен съвсем неоснователно. Защо смятам така ли? Защото учителят, без да се замисля, че това е портфолио, реално го създава - през годините събира и съхранява тестове, писмени работи, разработки, проекти, картини, изработени предмети, макети, хербарии... Всъщност има ясна представа за етапите на развитие на ученика, наясно е както със слабостите, така и с постиженията му. И във всеки един момент може да направи точна характеристика на неговото ниво по отношение на придобитите знания и компетентности.  
Друг е въпросът, че голяма част от педагозите реагират негативно срещу този вид "представяне" - подобна беше и реакцията, когато се "върнаха" задължителните ученически характеристики :) - не защото са против самата идея, а защото се притесняват от  словесното изразяване на подобна оценка, и то на компютър :), както и от времето, което ще им е необходимо, за разработването и попълването на портфолиото. 
Спокойно, колеги! Това е поредното предизвикателство пред нас, с което ще се справим - заедно и разбира се, успешно :). Тук си позволявам да цитирам финалната част от постинга (Упс, това май не прозуча много по български, но пък е по младежки :D) на Петя: "Нужни са дебати в колективите, обсъждане на варианти, привличане на ученици и родители, за да е истинско!" И вярвам, че така ще бъде!
Със сигурност за създаването на портфолиото най-важният ресурс - ако можем така да го наречем :) - e самият ученик. Той се явява съавтор на тази своеобразна "папка" и активно се включва в оформянето й - би могъл да предложи шаблон, както и да участва в уточняването на съдържанието ѝ, сам да въведе личните си данни, личните си интереси и предпочитания, да се представи... Разбира се, участието му в този "проект" не се изчерпва само с това. По всяко време ученикът би могъл да изразява своето мнение под формата на коментар или самооценка, както и да дава предложения за промяна или допълване. Сигурна съм, че по този начин младият човек ще бъде по-ангажиран към личното си развитие и ще бъде провокиран и мотивиран да го подобрява. 
Междупредметното портфолио всъщност събира "доказателства" за постиженията на учениците и демонстрира техния напредък. Не е нужно да се променя методът на преподаване. В "образователни" или "оценителни" папки се събират всички документи, по които се работи през годината. Изборът се прави периодично, като учителят и учениците съвместно определят кои работи да останат - само най-добрите или най-добрите и най-лошите. Портфолиото на постиженията съдържа "продукти", които вече са оценени. Това биха могли да бъдат:
  • писмени изпитвания за дълъг период от време;
  • писмени изпитвания по различни предмети;
  • проекти.
При разработването пък на портфолио на класа младият човек ще има възможност реално да съпоставя своите постижения с тези на съучениците си, както и да съизмерва своето развитие с тяхното. Портфолиото на класа е по-скоро работно, отколкото за оценка на постиженията. То може да включва следните "документи": 
  • резултати от изпити, контролни и класни работи според изискванията на училището; 
  • резултати от работа, извършена извън училище; 
  • коментар на учителя; 
  • коментар на ученика. 
Обратната връзка е съществена част от работата с портфолио. Обичайно се използва формата, наречена титулна страница, или придружително писмо. Вижте примерен вариант за изработването им тук.
Портфолиото не е само ангажимент извън класната стая. То би могло да се използва и за разнообразяване на урочната дейност. Предварително обаче учителят трябва  да прецени дали има условия по време на урока да работи с портфолио. Ето и някои въпроси, които могат да улеснят преценката:
  • Използвам ли в учебния процес работни задачи от един и същи тип, за да направя напредъка на учениците си видим и съизмерим?
  • Изграждам ли учебните часове така, че да има възможност за много писане, разследвания и конструиране, занимават ли се учениците с проблемни задачи?
  • В каква степен работата с портфолиото по време на час дава възможност на учениците да овладеят определени компетентности?
  • Давам ли възможност на учениците да работят по проекти, отчитам ли ивдивидуалните им особености, създавам ли ситуации, в които да изработват "продукти"?
  • Отделям ли достатъчно време за разговор върху материала? Мога ли да обсъждам (периодично) портфолиото през учебните часове?
Съществен момент и тук, разбира се, е съдържанието на "папката". Какво бихме могли да направим, за да облекчим работата си по нея, а и да ангажираме по-пълноценно учениците? На помощ отново идват въпросите, свързани с предварителното планиране:
  • Има ли документи, които мога да поръчам предварително? Какви видове "продукти" мога да добавя в процеса на работа? Имат ли право учениците сами да определят какво ще включат в портфолиото и доколко (например читателски дневник, воден през ваканцията)?
  • Мога ли отсега да определя ден от месеца, когато учениците ще ми предоставят определени "продукти"?
  • Какви титулни страници е подходящо да използваме?
  • Да предвидя ли възможности за самооценка и взаимен контрол?
  • Какво време да предвидя за обратна връзка, разговори и представяне на готови работи?
  • В кой момент учениците трябва да изберат своите приноси? По какви критерии да бъде направен изборът?
  • Възможно ли е да приключим годината с презентация на приносите в портфолиото (четене, изложба, представление...)? 
  • Кого да поканим за участие в презентацията (родители, учители, други класове...)? 
Сами разбирате, че в процеса на разработване на портфолиото ще изникнат и други въпроси, както и че за отговорите на някои от въпросите трябва да се търси мнението на учениците. А това всъщност е още една добра възможност за ползотворен  контакт с младите хора, за "проумяването" на техния свят :). То е и идеална възможност подрастващите да се научат да се самооценяват, за да се адаптират (ситуират) успешно в заобикалящия ги свят.
Не бива да забравяме и най-важното - портфолиото е позитивно и добронамерено "представяне". На преден план не е търсенето на грешките, а показването на силните страни и тенденциите в развитието на ученика. Именно в този си вид портфолиото би изпълнило своите най-важни (според мен) функции - да представя и мотивира личностното, интелектуалното и социалното (на по-следващ етап и професионалното) развитие  на младия човек.

Още по темата можете да видите тук, тук и на други места в нета, разбира се :)

За изясняването на личната ми позиция по проблема изключителна заслуга има и книгата на Елизабет Бергер и Хилдегард Фукс "Планиране, преподаване, оценяване" на изд. "Просвета" съвместно с австрийското изд. "Веритас" :)
 


2 коментара:

 1. Почти всичко, което си написала, ми харесва, но...не съм съгласна с това, че ученикът е съавтор. Той е основният автор и точно това е неговият основен мотив да се усъвършенства.Пример: поставих в 11 клас задача в края на годината да представят свое портфолио, отразяващо напредъка им по литература. Една ученичка притеснено се обади: "Ами аз няма какво да покажа." Отговорът ми: "Точно това е целта - да работиш така, че да има с какво да се похвалиш!". Както съм писала преди известно време в блога си, учителят е куратор, т.е. опекун - той ще подкрепя, съветва, помага...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно си права за основната роля на ученика при създаването на портфолиото. И уточнението е наистина важно, за да сме наясно ние, учителите, че това не е поредното бреме, а един наистина иновативен начин за оценяване постиженията на ученика и реална възможност за проследяване на развитието му за голям период от време.
   Явно в стремежа си да "успокоя" колегията, не съм се изразила съвсем ясно :). Характеризирам ученика като "съавтор" по отношение по-скоро на предварителната работа - идея, шаблон, съдържание... Но ти определено си по-точна в разграничаването на ролите - ученикът е автор, а учителят - куратор.
   И във всички случаи това са част от нещата, които могат и трябва да се изяснят и уточнят от всички заинтересовани в една пълноценна дискусия.

   Изтриване